----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Máme praktické skúsenosti s realizáciou projektov v oblasti manažmentu profitability a produktivity nielen na Slovensku, ale aj v Čechách, Požsku, Maďarsku a Rumunsku.


Nie sme klasická poradenská firma, my spolu s klientom realizujeme dohovorené systémové zmeny v jeho spoločnosti, podporené cielenou zmenou správania sa manažmentu s ciežom dosiahnu pre klienta významné finančné prínosy. Skôr ako sa však dohodneme na projekte, urobíme na naše náklady vstupnú analýzu klientovho systému riadenia.
Nakožko počas projektu máme prístup ku všetkým manažérskym informáciám klienta, vždy urobíme dohodu o mlčanlivosti voči tretím stranám. Preto aj v referenciách udávame len odvetvie a odbornú oblas, v ktorej sme u klienta pôsobili.


Výrobca obalového skla
výroba, údržba, energetika, postkalkulácie, riadenie pohžadávok, nákup, predaj


Výrobca plechových výliskov
výroba, údržba, energetika, riadenie pohžadávok, nákup, predaj


Výrobca valivých ložísk
výroba, údržba, nákup, predaj, dlhodobé investície


Výrobca obrábacích nástrojov
výroba, údržba, energetika, riadenie pohžadávok, cenotvorba, organizačná štruktúra


Výrobca výliskov z legovaných kovov
výroba, nákup, predaj, marketing, cenotvorba, organizačná štruktúra


Výrobca televízorov
výroba, nákup, predaj, riadenie pohžadávok


Výrobca elektrotechnických súčiastok
výroba, nákup, predaj, riadenie pohžadávok


Výrobca odliatkov
výroba, údržba, cenotvorba, riadenie nepodarkovosti


Výrobca cukroviniek
výroba, údržba, nákup, predaj, cenotvorba


Výrobca kobercov
výroba, údržba, nákup, predaj, cenotvorba


Stavebno-montážne činnosti
výroba, údržba, cenotvorba, postkalkulácie


Výrobca chladiarenskej techniky
výroba, skladové hospodárstvo


Výrobca spotrebnej elektroniky
výroba, žudské zdroje


Developerské a stavebno-montážne činnosti
obchod, výroba, doprava, cenotvorba, postkalkulácie


Výrobca obalového skla
výroba, údržba, energetika, marketing, riadenie pohžadávok, nákup, predaj


Výrobca sklárskych strojov
vnútorné financovanie, riadenie Cash Flow, dlhodobé investície


Výroba a montហinvestičných celkov
výroba, údržba, energetika, marketing, riadenie pohžadávok


Výrobca papiera
výroba, údržba, energetika, nákup, predaj


Výrobca tabužového skla
výroba, údržba, energetika


Výrobca potravín a cukroviniek
výroba, údržba, energetika


Výrobca televízorov a elektroniky
výroba, údržba, energetika