----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nižšie uvedené údaje môžu potvrdiť výkonní vedúci manažéri jednotlivých spoločností alebo im podriadení vedúci ich personálnych útvarov.

Embraco Slovakia Sp. Nová Ves (od roku 1998)

Vstupné školenia a tréningy nových zamestnancov “Efektívna tímová práca” pre robotníkov a líniový manažment Počítačové zručnosti Manažment produktivity (Optimalizácia výrobných zásob a logistiky)


Panasonic AVC SK Krompachy (2002 - 2003)

Vzdelávanie a tréningy kmeňových zamestnancov “Efektívna tímová práca” pre robotníkov a líniový manažment


APS Alkon Sp. Nová Ves (od roku 2002)

Tréningy výrobných, ekonomických a obchodných manažérov v rámci Projektu zvýšenia efektívnosti spoločnosti


Triplus Slovakia Sp. Nová Ves (2003)

Vstupné školenia a tréningy nových zamestnancov “Efektívna tímová práca” pre robotníkov a líniový manažment


Microjuntas SK Sp. Nová Ves (2004)

Vstupné školenia a tréningy nových zamestnancov “Efektívna tímová práca” pre robotníkov a líniový manažment


TECAR Slovakia Sp. Nová Ves (od roku 2004)

Vstupné školenia a tréningy nových zamestnancov “Efektívna tímová práca” pre robotníkov a líniový manažment Vzdelávanie a tréning kmeňových zamestnancov v rámci Projektu zlepšenia produktivity spoločnosti


PHARE (2004 - 2005)

Cielená príprava nezamestnaných na znovuzaradenie do výrobného procesu určený pre mladých ľudí a ženy vracajúce sa na trh práce


CRW Slovakia Sp. Nová Ves (2005)

Vstupné školenia a tréningy nových zamestnancov “Efektívna tímová práca” pre robotníkov a líniový manažment


EKOPRIM Prešov (od roku 2006)

Tréningy výrobných, ekonomických a obchodných manažérov v rámci Projektu zvýšenia efektívnosti spoločnosti


Nemocnica s poliklinikou Sp. Nová Ves (2007 - 2008)

Školenia a tréningy kmeňových zamestnancov “Moderné informačné technológie
- Európsky vodičák na počítač”


SEZ Krompachy (od roku 2007)

Školenia a tréningy kmeňových zamestnancov “Moderné informačné technológie”
Školenia a tréningy kmeňových zamestnancov “Manažérske zručnosti líniového manažmentu”
Školenia a tréningy kmeňových zamestnancov “Predajné zručnosti obchodného manažéra”
Školenia a tréningy kmeňových zamestnancov “Nákupné zručnosti manažéra logistiky”